Oplettendheid sdg1 Geen armoede

De student begrijpt diepgaand niet-duurzame aspecten van onze samenleving en de manier waarop deze samenleving zich ontwikkelt met betrekking tot armoede; en is zich bewust van de dringende behoefte aan verandering.

Bijvoorbeeld:

Studenten gebruiken de ‘armoedeprint’: (of gebruiken de zoektermen ‘tradecraft blog armoede voetafdruk quiz’), bespreken de uitkomst en maken een ‘persoonlijk actieplan’ voor verbetering.

Studenten lezen de ‘armoedevoetafdrukindicatorgids’ voor organisaties. Na het lezen kiezen studenten in kleine groepen drie aandachtspunten uit de gids en bereiden interviews voor op verschillende niveaus van het schoolpersoneel (managers, leraren, (schoonmaak)personeel, restaurantmedewerkers, studenten etc.)

Na de interviews worden de resultaten vergeleken en wordt een definitieve conclusie geschreven.

De activiteiten kunnen worden uitgebreid naar een volgend niveau door de gids voor landen te gebruiken: er wordt een slotdiscussie georganiseerd waarin de gids wordt gebruikt als een ‘snel evaluatie-instrument’ voor landen: neem de laagste vijf landen op de lijst van arme landen (op internet staan diverse lijsten) en kijk of er aanwijzingen zijn voor de lage posities in de gids armoede voetafdruk.

Bespreek hoe verbetering kan beginnen…