Actie sdg9 Industrie, innovatie en infrastructuur

De student handelt proactief en weloverwogen om veerkrachtige infrastructuur en inclusieve en duurzame industrialisatie en innovatie te ontwikkelen.

Bijvoorbeeld:

‘Let’s meet meat…’ (Laten we vlees ontmoeten …’)

In kleine groepen inventariseren studenten een week lang hun vleesconsumptie; vegetariërs doen hetzelfde als het gaat om alternatief voedsel (soja, bonen, tofu etc.). De beste manier om dit te doen is door een dagboek bij te houden.

Na een week worden de uitkomsten besproken.

Onderzoek (theorie): elk groepslid onderzoekt de impact van deze consumptie op mens, planeet en welvaart, inclusief de relatie tussen deze drie. Elke persoonlijke voetafdruk wordt berekend.

Onderzoek (praktijk): groepen organiseren bezoeken aan alle belangrijke plaatsen in de voedselketen, van boerderij tot koelkast thuis tot recyclingstations.
Focuspunten: impact op people, planet en prosperity. Als bezoeken niet mogelijk zijn, wordt er een onderbouwde PowerPoint, Prezi of vergelijkbare presentatie gemaakt.
Rapport: er wordt een eindrapport gepresenteerd, inclusief positieve en negatieve aspecten.

Actie (theorie): verbeteracties worden geformuleerd, zowel persoonlijk als systeemgericht (ik, mijn school, mijn buurt, beleidsmakers etc.).

Actie (oefenen): teamleden veranderen een maand lang hun voedingspatroon op een positieve manier; en houden een dagboek bij van hoe ze het doen. Wekelijkse reflecties vinden plaats.

Na een maand worden de resultaten besproken. Teamleden die daartoe bereid zijn, kunnen de schoolleiding, lokale autoriteiten en familieleden benaderen om de kwestie te bespreken.

Reflectie: individuen wisselen persoonlijke prestaties uit, veranderingen in houding, veranderingen in gedrag.