Actie sdg6 Schoon water en sanitaire voorzieningen

De student gebruikt democratische processen terwijl u handelt om een situatie te laten evolueren naar duurzamer watergebruik en sanitatie.

Bijvoorbeeld:

Neem een ​​beslissing die leidt tot een duurzamere waterbeheersituatie binnen een democratisch proces:

  1. Stel het kader in van een situatie waarin er een waterprobleem is. Elke student bedenkt individueel één mogelijk ding dat hij / zij zou veranderen om de situatie te verbeteren, en vat samen welke belanghebbenden door de verandering zouden worden beïnvloed.
  2. In groepjes van 4 wisselen de studenten hun ideeën uit en kiezen ze een voorgestelde verandering (consensus).
  3. Elke groep presenteert hun suggestie voor verandering aan de rest van de klas, om hen ervan te overtuigen dat hun idee het meest geschikt is. Na de presentatie van elke groep wordt gestemd op de drie overtuigendste projecten (meerderheid).
  4. Terug in kleine groepen bedenken de studenten de beste manier om de drie gekozen oplossingen te combineren.
  5. De resultaten van de besprekingen worden plenair gepresenteerd en er wordt ofwel voor één optie gestemd (meerderheid), ofwel worden elementen van alle oplossingen gecombineerd (consensus).
  6. Er wordt een parallel gemaakt met de oplossingen die ‘in het echte leven’ worden geïmplementeerd binnen de gepresenteerde situatie, of de suggesties van studenten kunnen aan iemand worden gepresenteerd (bijvoorbeeld de lokale overheid).
  7. Als de studenten niet in staat zijn om mogelijke oplossingen te bedenken, is het mogelijk om drie mogelijke manieren te presenteren om situatie A te laten evolueren naar situatie B, de studenten moeten er zelf één kiezen, deze in groepjes van vier bespreken en plenair presenteren.