Actie sdg3 Goede gezondheid en welzijn

De student onderneemt actie om plannen en mechanismen te promoten die de levenskwaliteit van mensen verbeteren.

Bijvoorbeeld:

Studenten bedenken rollenspellen om voorbeelden te laten zien van ongelijkheden tussen mannen en vrouwen in hun werk, die verschillende visies en belangen van verschillende belanghebbenden illustreren en mogelijke acties laten zien.

Deel, bespreek en denk na over acties die gendergelijkheid in werkomgevingen en binnen ons dagelijks leven (bijvoorbeeld in het gezin, op school enz.) kunnen bevorderen en hoe dit de levenskwaliteit en de tevredenheid van het leven van zowel mannen als vrouwen beïnvloedt.