Actie sdg16 Vrede, gerechtheid en sterke instellingen

De student onderzoekt sociale vraagstukken, overweegt mogelijkheden voor verandering en onderneemt actie om verandering tot stand te brengen.

Bijvoorbeeld:

Studenten werken in groepen en selecteren een lokaal probleem op het gebied van sociale rechtvaardigheid (dit kan verband houden met de organisatie die wordt vermeld onder Innovatie voor SDG 16). Ze moeten nadenken over hoe ze positieve verandering kunnen bewerkstelligen, een actie kiezen om dit mogelijk te maken en vervolgens de actie uitvoeren, mogelijk met de steun van andere belanghebbenden. Ze moeten kritisch nadenken over welke verandering als gevolg van deze actie heeft plaatsgevonden; dit kunnen zowel veranderingen bij zichzelf zijn als in relatie tot hun gekozen probleem.