Actie sdg15 Leven op land

De student onderzoekt met externe belanghebbenden hoe habitats en gemeenschappen van wilde dieren kunnen worden ondersteund met innovatieve benaderingen.

Bijvoorbeeld:

Maak een excursie naar een nabijgelegen plattelandsgemeenschap. Bezoek de gemeenschap en praat met lokale bewoners en autoriteiten over de impact van de transformatie van de gemeenschap (bijvoorbeeld. Plattelandstoerisme, stopzetting van de teelt, stopzetting van lokale variëteiten, vermindering van landbouwgrond, enz.).

Onderzoek alternatieve praktijken. Leerlingen ontmoeten ook lokale en niet-lokale activisten en autoriteiten en verzamelen secundaire gegevens over de regio en de belangrijkste problemen. Elke groep stelt een rapport op met bevindingen en getrokken conclusies.

Introduceer het concept van basisinnovatie en enkele van hun voorbeelden, zoals l’atelier paysan (of anderen op het gebied van zaden, plattelandsontwikkeling, makerspaces, enz.). Bespreek wat basisinnovatie betekent en hoe deze kan worden toegepast op de casestudy.

Ga in gesprek met belanghebbenden in de veldwerkcasus en betrek de lokale gemeenschap van het veldwerk met behulp van kritisch ontwerpdenken en basisinnovatiemethodologieën bij het ontwerpen van een oplossing voor een van de problemen die in de vorige fasen aan de orde kwamen.