Actie sdg13 Klimaatactie

De student werkt op een democratische en open manier om de klimaatverandering tegen te gaan en de gevolgen lokaal en nationaal te verzachten.

Bijvoorbeeld:

Walking the talk: vraag leerlingen om hun ideeën voor het bestrijden van klimaatverandering te ontwikkelen tot praktische projecten om een probleem op te lossen (of nieuwe waarde toe te voegen) in hun omgeving. 

Lokale problemen met betrekking tot klimaatverandering worden geïdentificeerd door studenten met behulp van de Investigation, Vision, Action, Change (IVAC) -benadering.

Afvalbeheer in het schoolrestaurant: vraag leerlingen om specifiek gedrag te documenteren dat bijdraagt aan klimaatverandering en bespreek de acties die moeten worden ondernomen om de houding en het gedrag van medestudenten te veranderen.