Actie sdg11 Duurzame steden en gemeenschappen

De student ontwikkelt een bewustzijn voor natuurlijke omgevingen die de afgelopen jaren een impact hebben gehad op de cultuur en identiteit van een gemeenschap en neemt proactieve en weloverwogen maatregelen om deze te beschermen.

Bijvoorbeeld:

Maak een excursie in de omgeving naar een beschermd gebied. Met behulp van verschillende technieken (interviews met de lokale bevolking, verhalen, observatie van het landschap), leggen studenten vast hoe de natuurlijke omgeving de cultuur en identiteit van de lokale bevolking beïnvloedde.

Bespreek met de lokale bevolking de problemen waarmee ze worden geconfronteerd en hoe deze de duurzaamheid van de gemeenschappen beïnvloeden, evenals acties voor hun veerkracht en lokale duurzaamheid. Studenten analyseren de voorgestelde acties, rekening houdend met specifieke criteria (bijvoorbeeld eenvoudig te integreren, kosten, implementatie op korte / lange termijn, voordelen in sociale, economische, natuurlijke dimensies, weerstand voor hun implementatie enz.).

Nadat ze dit hebben gedaan, komen ze met een actieplan voor het aanpakken van de specifieke lokale kwestie en gaan verder met de implementatie ervan.