7 Creatie van een toeristisch resort in een beschermd natuurgebied

Korte omschrijving

Het scenario van de activiteit beschrijft een dorp gelegen nabij een beschermd natuurgebied dat de interesse van een ontwikkelaar trekt. De ontwikkelaar is van plan land in het dorp te kopen en er een toeristisch resort te bouwen. Het gebied staat bekend om zijn biodiversiteit.
Het bos herbergt unieke soorten en is een van de weinige lokale bossen die recente bosbranden overleefden. Het dorp was erg beroemd om zijn klimaat en schoonheid en vele decennia geleden was het een van de meest bevolkte dorpen in de omgeving. Tegenwoordig heeft het dorp weinig inwoners, voornamelijk ouderen, en jaar na jaar neemt de bevolking af.
De beslissing van de ontwikkelaar maakt veel reacties los en veroorzaakt tweespalt in de gemeenschap. Aan de ene kant is er het deel van de lokale overheid dat van mening is dat dit project het gebied economisch en sociaal zal verjongen door speciaal voor jongeren nieuwe banen te creëren. Aan de andere kant zijn de overige functionarissen van de lokale autoriteiten van mening dat dit soort ontwikkeling het gebied zal vernietigen, de risico’s van de achteruitgang van het gebied zal maximaliseren en dat er alternatieve manieren zijn om de lokale economie en gemeenschap te stimuleren, zoals het gebruik van de huidige infrastructuur van het dorp (bijvoorbeeld verlaten huizen) voor agro- en ecotoerisme, om het dorp in harmonie met de natuur te ontwikkelen.

Uit het scenario komen twee verschillende standpunten naar voren:
a) degenen die het eens waren met het project van de ontwikkelaar en
b) degenen die tegen zijn.
Voor het debat moet elke partij haar standpunt ontwikkelen en met argumenten ondersteunen.

De partij die het project ondersteunt, moet de nadruk leggen op:
a) de verjonging van het dorp;
b) de nieuwe banen en de vestiging van jongeren;
c) de beperkingen die ze aan de ontwikkelaar moeten opleggen om het beschermde gebied te behouden;
d) de actieve rol die ze zullen spelen tijdens de uitvoering van het project, enz.
Hun motivering moet ook de volgende parameters bevatten:
a) Hoe de lokale gemeenschap de andere gevolgen voor het milieu zal aanpakken,
b) Hoe zullen ze ervoor zorgen dat het dorp profiteert van het project, etc.

De partij die tegen het project is, moet de nadruk leggen op:
a) het gebruik van de huidige infrastructuur,
b) de grenzen van de ontwikkeling,
c) het op andere manieren onthullen van het culturele en natuurlijke erfgoed van het dorp,
d) het risico dat het dorp geïsoleerd blijft, aangezien de toeristen in het resort blijven, enz.

Het is belangrijk dat alle belanghebbenden een besluit nemen of alternatieve oplossingen voorstellen om het gebied te ontwikkelen en de lokale gemeenschap actief betrekken bij de beslissingen en de uitvoering ervan.