5 Onder mijn lens

Korte omschrijving

Simulatie / rollenspel: geef een scenario waarin de huidige situatie van een SD-probleem wordt uitgelegd. Stel een aantal alternatieve oplossingen voor het probleem voor. Wijs rollen toe aan de leerlingen en vraag hen om samen te werken volgens de legpuzzel samenwerkingsbenadering om elk alternatief te onderzoeken door de verschillende lenzen van de verschillende rollen en een consensus te bereiken over de meest geschikte oplossing.