5 Vind de theorie

Korte omschrijving

Beginnend met een “real-world” probleem van onduurzaamheid (ook voortbordurend op de twee voorgaande activiteiten) maak in kleine groepen een verkennend micro-achtergrondonderzoek en pas verschillende disciplinaire standpunten toe. Maak een kort rapport en PowerPoint om de belangrijkste kenmerken van het probleem te illustreren.

Presentatie van PowerPoints. Bespreek het specifieke standpunt van elke groep en de gedeeltelijke en specifieke analyse van het probleem. Identificeer elementen van tegenstrijdigheid, overlapping en complementariteit.

Stel gezamenlijk een rapportstructuur op die rekening houdt met alle disciplinaire bijdragen en erken de waarde van de interpretatieve input die uit de discussie is voortgekomen.