5 Een alledaags item ontdekken

Korte omschrijving

De groep is onderverdeeld in kleine groepen en wordt als taak voor de sessie gevraagd om een alledaags item te onderzoeken, zoals een paar sneekers of een mobiele telefoon. Ze moeten het volgende onderzoeken en een presentatie voor de rest van de groep voorbereiden:

Na de presentaties moet de groepsleider vragen stellen die de groep ertoe brengen na te denken over de duurzaamheid van deze praktijk, waarbij hij de aandacht vestigt op het feit dat sommige van de items die bij de fabricage betrokken zijn, eindig zijn en dus opraken, waardoor productiestijgingen / -dalingen kunnen leiden tot economische en sociale impact en dat de productie waarschijnlijk lineair is en resulteert in afval. Dit moet leiden tot input over lineaire en circulaire economie├źn.

Groepen wordt vervolgens gevraagd om hun item opnieuw te ontwerpen volgens de principes van de circulaire economie, of om een bestaand product te vinden dat al op die manier is ontworpen en om hun bevindingen te presenteren en te bespreken.