4 Modelen van duurzame ontwikkeling

Korte omschrijving

Kleine groepen. Elk krijgt een ander model van duurzame ontwikkeling om a) te bespreken en te interpreteren,
b) over na te denken wat ze er leuk aan vinden,
c) eventuele bedenkingen over het model te overwegen.

Hervorm de groepen met een persoon die elk model vertegenwoordigt.
a) elke persoon hun model en hun gedachten
b) bespreek samen welk model zij verkiezen en waarom
c) bespreek wat volgens hen de eerdere versies zijn en welke later en waarom.

Plenair: deel gedachten.