3 Talking the walk

Korte omschrijving

Trek een lijn (een transect) over een kaart van het lokale gebied tussen twee veilige en toegankelijke punten. De lengte van de lijn hangt af van de hoeveelheid beschikbare tijd. Dit is de route van je wandeling. Plan nu de wandeling en zorg ervoor dat u gevaren en privé-eigendommen vermijdt terwijl u zo dicht mogelijk bij de rechte lijn blijft lopen.

Neem de klas mee op de wandeling langs de route die je samen hebt gepland en zoek naar voorbeelden of aanwijzingen van situaties waarin verbetering mogelijk is.

Vraag de klas na de wandeling om in kleine groepen te werken en bedenk zoveel mogelijk ideeën om nieuwe waarde toe te voegen aan hun omgeving.

Een meer willekeurige versie zou zijn om studenten te vragen een gebied te verkennen en foto’s te maken met een smartphone om hun bewijs te tonen. Dit geeft hen de leiding, maar kan ook het creativiteitsniveau verminderen dat nodig is om met ideeën te komen.