3 Probleemboom

Korte omschrijving

Selecteer een bij de groep bekende situatie en beslis over het kernprobleem. Wat zijn de gevolgen van dit probleem? Wat zijn de andere problemen die bijdragen aan het kernprobleem?
(NB: vermijd het ontbreken van oplossingen als problemen, maar vermeld liever zelf het probleem dat moet worden opgelost, bijvoorbeeld in plaats van “Gebrek aan bewustzijn over de effecten van storten” te schrijven, zeg “Stadsmensen dumpen afval op straat.”).
Bouw de ‘boom’ van het kernprobleem in het midden met onderstaande oorzaken en effecten hierboven:

Voeg meer kaarten toe om de boom uit te breiden naarmate de discussie zich ontwikkelt. Trek een lijn rond een bepaald deel van de boom om een beheersbaar project te definiëren.

Regels:

Met deze techniek kunnen alle belanghebbenden deelnemen aan een uitgekiende discussie over oorzaken en gevolgen.

NB Om dit om te zetten in een hiërarchie van projectdoelstellingen, draai je elke kaart om en schrijf je een positieve versie van het ‘probleem’ op.