3 Problemen oplossen

Korte omschrijving

Kleine groepen bestuderen elk een ander real-life probleemgebaseerd scenario en proberen ten minste zes verschillende oplossingen / wegen vooruit te bedenken.

Bedenk vervolgens voor elke oplossing welke waarden eraan ten grondslag liggen en welke in het gedrang kunnen komen.

Plenair: bespreek voorgestelde oplossingen en de bijbehorende waarden.