2 Instant dilemma’s

Korte omschrijving

Individueel reflecteren studenten snel op elk dilemma dat wordt gepresenteerd en schrijven hun reactie op.

Kleine groepen bespreken vervolgens hun keuzes en de redenen waarom beslissingen zijn genomen.

De hele groep bespreekt vervolgens de verschillende principes die ten grondslag lagen aan beslissingen en of er inconsistenties waren.