2 Feiten, aannames of meningen?

Korte omschrijving

Paren / kleine groepen analyseren teksten die voorbeelden van feiten, meningen en veronderstellingen onderstrepen.

Hele groep deelt en bespreekt. Denk na over eigen reacties op teksten, bijvoorbeeld zoeken we naar dingen die onze mening bevestigen?