1 Wat zou jij doen?

Korte omschrijving

Rollenspel scenario:

Bereid het scenario voor waaruit verschillende uitkomsten mogelijk zijn afhankelijk van positie, waarden etc.

Kleine groepen.
Wijs rollen toe bijvoorbeeld: nieuwe schoolleider, oud plaatsvervangend schoolleider, nieuwe aardrijkskundeleraar, oude beursontvanger, hoofd religieus onderwijs
Houd een bijeenkomst waar het scenario en het resulterende dilemma worden besproken

Plenair
Deel en bespreek de resultaten

Kleine groepen
Bespreek de gevolgen van de verschillende gepresenteerde uitkomsten

Plenair
Deel en bespreek de gevolgen

Kleine groepen
Overweeg verschillende opties en mogelijke gevolgen en beslis of u nu de uitkomst van uw groep wilt wijzigen.